Rakennus­palvelu Timo Tervo Oy – täyden pal­velun rakennus­liike Porissa

Olemme täyden palvelun rakennus­liike Porissa. Toteu­tamme kaikki rakennus- ja remontti­työt Porissa, Nakkilassa ja koko Sata­kunnan alueella. Tarvit­sitpa sitten oma­kotitalo­rakentajaa, muuraus­palvelua tai mitä tahansa raken­nuspal­velua, ota meihin yhteyt­tä. Tar­joamme asiak­kail­lemme kaikki remont­tipal­velut, kuten suuret ja pienet huo­neisto­remon­tit, keittiö­remontit, laatoitus­työt ja kylpyhuone-, sauna- sekä muut märkä­tila­remontit.

Iso omakotitalo

Olemme erikois­tuneet kivi­talojen rakentamiseen, mutta rakenn­amme kaikkia oma­kotitalo­tyyppejä Porin alueilla.

Asunnon remontti

Teemme pienet ja suuret huoneisto­remontit koko Satakunnan alu­eella, aina pinta­remon­teista suuriin keittiöremontteihin.

Remontoitu kylpyhuone

Kauttamme saa kaikki märkä­tila-­, kylpyhuone- ja sauna­remontit Satakunnan alueella. Kylpy­huone­remontti nostaa asuntosi arvoa ja viihtyi­syyttä.

Asunnon keittiö

Toimiva keit­tiö rakentuu riit­täväs­tä kaappi­tilasta ja laaduk­kaista keittiötasoista. Toteutamme asiak­kaan tarpeiden mukai­sen keit­tiön vali­tuista materi­aaleista.

Uusi laattalattia

Teemme kaikki laatoitus­työt Porin ja koko Satakunnan alueilla sekä asunnon sisätiloihin että pihalle. Laatta on kes­tävä ja helposti puhtaana pidet­tävä materiaali.

Tiiliseinän muuraus

Teemme kaikki rakennus­muuraus­työt, kuten väliseinien, talojen julkisivujen, tulisijojen ja takkojen sekä piippujen ja hormien muuraukset.

Asunnon olohuone

Tutustu aikaisempiin töihimme!

Mies tietokoneen äärellä puhelin kädessään

Ota meihin yhteyttä, niin autamme mielellämme!

Uudis­rakentamista ja raken­nusten sanee­rausta Porissa ja Satakunnan alueilla

Toteu­tamme kaikki remontti­palvelut sekä uudis- että sanee­rauskoh­teisiin. Tutustu aikai­sempiin töihimme ja inspiroidu!

Monipuolista rakennus­alan osaamista Porissa

Henki­löstöl­lämme on monen vuoden kokemus hyvin erityyppisistä rakennusalan työteh­tävistä. Olemme remon­toineet vaati­viakin saneeraus­kohteita ja raken­taneet monen­laisia uudisrakennuksia. Eritys­osaamista meillä on kylpyhuoneremonteista, kivi­taloraken­tamisesta ja muuraus­töistä.

Meille asiakas­tyyty­väisyys on tärkeintä

Toteutamme rakennus­työmme asiakkaan toi­veiden mukaan. Halutessasi saat kauttamme kaikki raken­tamis­palvelut tai vain tietyn osan, kuten kylpy­huone- tai keittiö­remontin. Rakennusliikkeemme tähtää aina siihen, että asiakas on lopputulokseen täysin tyyty­väinen. Sen vuoksi teemme työmme asiakkaan toiveita kuunnel­len ja sovitussa aika­taulussa pysyen. Myös laadukas työn jälki on yksi toimin­tamme avain­teki­jöistä. 


Kun haluat kustannus­teho­kasta ja laadu­kasta rakenta­mista tai remon­tointia, ota meihin yhteyttä!

Puhelinkuvake

Rakennuspalvelu Timo Tervo Oy on laadukkaita palveluja tarjoava rakennusliike Porissa.

Ota yhteyttä!